Sunday, May 01, 2011

ခင္ဗ်ားက Start-up တစ္ခုရဲ Founder တစ္ေယာက္ဆိုပါစို႕………

၁)လူေတြက ခင္ဗ်ားရဲ စိတ္ကူအၾကံအစည္ေတြကို ကူခ်မယ္လို့ ဘယ္ေတာ့မွ မထင္ပါနဲ႕။ သူတို႕ဟာ ခင္ဗ်ားကို အက်ိဳးၿပဳမယ့္သူေတြ ၿဖစ္ေနနိုင္ပါတယ္။

၂) လုပ္ငန္းက ေအာင္ၿမင္လာေတာ့မယ္လို့ ထင္ေနရံုနဲ့ လူေတြ ေခၚမခန့္ပါနဲ့။ ခင္ဗ်ားမနိုင္မနင္းၿဖစ္လာေတာ့မယ့္ အေၿခအေနမွာမွ လိုသေလာက္ေခၚယူပါ။

၃) လူေခၚတဲ့ေနရာမွာ ခင္ဗ်ားတို့ကြ်န္ေတာ္တို့မွားတတ္တာက ကိုယ္နဲ့တူတဲ့သူေတြကို ေခၚတတ္ၾကတာပဲ။ မတူတဲ့သူေတြေခၚပါ။ ခင္ဗ်ား IT ကြ်မ္းက်င္ရင္ ခင္ဗ်ား ထပ္ၿဖည့္တဲ့သူဟာ တစ္ၿခား Professional တစ္ခုခုကြ်မ္းက်င္ေနတဲ့သူ ၿဖစ္ပါေစ။

၄) ၀န္ထမ္းေတြရွိလာၿပီဆိုရင္ စံနမူနာၿပအေနနဲ့ ခင္ဗ်ားကိုယ္တိုင္ ၾကိဳးၾကိဳးစားစားနဲ႕ ရိုးရိုးသားသား လုပ္ပါ။ သူတို့လဲ ခင္ဗ်ားလို လိုက္လုပ္လာၾကပါလိမ့္မယ္။

၅) လူေခၚခန္႕ဖို့ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီဆိုရင္ အေကာင္းဆံုးလူကိုပဲ တန္ရာတန္ေၾကးေပၿပီး ခန့္ပါ။ ေပါေပါပဲပဲေတြက ခင္ဗ်ားအလုပ္ကို ေပါေပါပဲပဲ လုပ္ၾကပါလိမ့္မယ္။

၆) အာရံုစိုက္ပါ။ အာရံုစိုက္ပါ။ အာရံုစိုက္ပါ။ ခင္ဗ်ားမွာ အရမ္းေကာင္းတဲ့ သူေဌးၿဖစ္ေရး စီမံကိန္းေတြရွိမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိ Business Project ကိုပဲ အာရံုစိုက္ၿပီး ေအာင္ၿမင္ေအာင္ အရင္ လုပ္ပါ။ ေလာဘမၾကီးပါနဲ့။

၇) Business Project တစ္ခုအတြက္ အနည္းဆံု Business Model သံုးခုေလာက္ ဆြဲထားပါ။ တစ္ခုနဲ့ အလုပ္မၿဖစ္တာနဲ့ ေနာက္တစ္ခုကို ခ်က္ခ်င္းစနိုင္ေအာင္ ၿပင္ဆင္ထားပါ။ Tempo မက်ပါေစနဲ့။

၈) လုပ္ငန္းမစခင္မွာ ခင္ဗ်ားလုပ္ငန္းအတြက္ Market Demand ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲ၊ ဘယ္မွာရွိမလဲ ဆိုတာ တိတိက်က် သိေအာင္လုပ္ထားပါ။ ဒါမွ Advertising အတြက္ အကုန္အက် သက္သက္သာသာနဲ့ အလုပ္ၿဖစ္မွာပါ။

၉) ခင္ဗ်ား ရဲ့ Potential Customer ေတြက ခင္ဗ်ားရဲ့ ကုန္ပစၥည္း (သို႕) ၀န္ေဆာင္မွဳက သူတို့ေငြေပး၀ယ္ဖို႕အတြက္ ဘယ္ေလာက္ အသံုး၀င္ေၾကာင္း အဖိုးတန္ေၾကာင္း သိေနေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

၁၀) ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာမ်ိဳးမွာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ စီပြားေရးဂုဏ္သိကၡာကို ထိမ္းပါ။ ကတိတည္ပါ။ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႕ ယံုၾကည္မွဳဆုိတာ စီးပြားေရးေလာကမွာ ၂ ခါၿပန္ မရနိုင္ပါဘူး။

၁၁) Customer ေတြနဲ့ နီးနီးကပ္ကပ္ေနၿပီ သူတို့စကားေတြကို အၿမဲ နားေထာင္ပါ။ ခင္ဗ်ားၿပစ္မွတ္ထားတဲ့ customer ေတြ ရဲ့လိုအပ္ခ်က္ကို နာလည္နိုင္ေအာင္ အၿမဲၾကိဳးစားပါ။

၁၂) ကိုယ့္ကိုကိုယ္ရိုးသားပါ။ ခင္ဗ်ားတို႕ကြ်န္ေတာ္တို့လိုလူငယ္ေတြက ေခါင္းမာတတ္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားလုပ္ငန္းအတြက္ အမွန္တစ္ကယ္ အက်ိဳးရွိမယ့္ အၾကံဥာဏ္မ်ိဳး သူတစ္ပါးက လာေပးရင္ ေသေသခ်ာခ်ာနားေထာင္ပါ ၿပီးရင္ ၿပီးရင္ အေကာင္အထည္ေဖၚဖို႕ မရွက္ပါနဲ႕။

၁၃) မိမိ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးရင္ႏွီးၿမဳပ္နံသူမ်ားကို မိမိတို့ လုပ္ငန္း၏ ေနာက္ဆံုးအေၿခအေနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပြင္းလင္းၿမင္သာမွဳရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားပါ။ အထူးသၿဖင့္ သတင္းဆိုးမ်ားကို ဖံုးကြယ္မထားပါနဲ့။ မွာယြင္တဲ့ မူ၀ါဒေတြ ေလ်ာ့နဲေအာင္ မိမိလုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ေတြနဲ့ Open Discussion ေလးေတြပံုမွန္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

၁၄) ၀န္ထမ္းေတြကို ထိုက္သင့္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေငြေၾကးအားၿဖင့္ဆုမ်ား ေပးရန္ မတြန့္တိုပါနဲ့။ ထိုနည္းတူစြာပဲ ကိုယ္အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ ထူခြ်န္သူေတြကို ဆုေပးမွဳေတြနဲ့ နွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းတဲ့ အၿခားအစီအစဥ္ေတြ လုပ္ေပးတာေတြကို မပ်က္မကြက္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး ယဥ္ေက်းမွဳေလးေတြ ေဆာင္ရြက္ထားခဲ့ရင္ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ခင္ဗ်ားလုပ္ငန္း အခက္အခဲဆံုး အေၿခအေနတစ္ရပ္ၾကံဳေတြ႕လာခဲ႕ရင္ ခင္ဗ်ားနဲ့အတူတူ ၿဖတ္ေက်ာ္ဖို႕ ၾကိဳးစားသူေတြ ၿဖစ္လာမွာပါ။

၁၄) ေစ်းကြက္အတြင္းမွာ ခင္ဗ်ားၿပိဳင္ဖက္လုပ္ငန္ေတြကို အေလွ်ာ႕မေပးစတမ္း ယွဥ္ၿပိဳင္တိုက္ခိုက္ပါ။ သို႕ေသာ္ သူတို့အေပၚ ရိုးသားပါ။

၁၅) တစ္ခါတစ္ရံမွာ ခင္ဗ်ားကိုယ္တိုင္ ခင္ဗ်ားရဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြကို သံုးစြဲၾကည့္ပါ။ ပိုမို တိုးတက္ေကာင္မြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္တဲ့ နည္းလမ္း တစ္ခုခု ေတြ႔မွာပါ။

၁၆) ခင္ဗ်ားရဲ့ စီပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမွဳေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳေတြကို ၿပန္လွန္သံုးသပ္တဲ့အက်င့္ လုပ္ပါ။ လက္ရွိအေၿခအေနအေပၚ သာယာမေနပါနဲ့။ ပိုမိုေကာင္းမြန္မယ့္ နည္လမ္းကို အၿမဲရွာေနပါ။

၁၇) ခင္ဗ်ား စီပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ၿမင္လာၿပီဆိုရင္ ခင္ဗ်ားရဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကို ခင္ဗ်ားတာ၀န္တခ်ိဳ႕ကို ခြဲေ၀ေပးလိုက္ပါ။ ဒါမွ ခင္ဗ်ားလုပ္ငန္ အမွန္တစ္ကယ္ ၾကီးထြားလာမွာၿဖစ္ၿပီး ခင္ဗ်ားအတြက္လဲ အသစ္ အသစ္ေတြကို ထပ္လုပ္သြားနိုင္မွာပါ။

(ဒီရက္ပိုင္း ဖတ္ၿဖစ္ေနတဲ့ စာကို ခ်ေရးထားတာပါ)

Friday, December 28, 2007

ေမြးေန႔

ေဆာင္းေရ. . .
အေရခြံ႕ေျပာင္းလဲ လက္တံေဟာင္းကုိ
ခြာခၽြတ္ခဲ့ၿပီလား။
ဒီလုိအခ်ိန္ ဒီရာသီမွာ…
ဘ၀ကုိ စခဲ့ရသလား။
ရင့္ေရာ္ေပမယ့္
အသစ္ကုိ ျဖစ္ေစတယ္။
သစ္လြင္ေပမယ့္
အတိတ္ကုိ သတိရတယ္။
အခု ငါ့ အသက္ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီလဲ။

အင္း . . .
ျပန္ေျပာင္းလုိ႕လည္း မေျပာခ်င္ဘူး
ေမ်ာ္မွန္းၿပီလည္း မတမ္းတဘူး။
အလွအပဆုိတာ
အေျပာေတာ့ေကာင္းတယ္
တခါတခါ အခါးအစပ္ကလည္း
ေဆးဘက္၀င္တယ္။
မႏႈးညံ့ေပမယ့္
မေပ်ာ့ေပ်ာင္းခဲ့ဘူး....
မၾကမ္းတမ္းေပမယ့္
မေခ်ာ့ေမြ႕ခဲ့
အားလုံး သူ႕အလိုက်
စိန္ေခၚခဲ့ရတယ္…
ဘ၀ အဘိဓမၼာဆုိတာ ဒါလား။

ေဆာင္းေရ. . .
အက်ဳိးတရားတုိင္း အေၾကာင္းတရားက
ဖြားျမင္တယ္။
အတိတ္တုိင္းလည္း ပစၥဳပၸန္နဲ႕
တုိက္႐ုိက္သက္ဆုိင္တယ္။
ငါလည္း ငါ့လမ္း ငါ
ေလွ်ာက္ရတယ္။
မင္းလည္း မင္းလမ္း
မင္းေလွ်ာက္ရမယ္။
ခဏတာ မင္းကုိ ငါ
လာႏႈတ္ဆက္တယ္
ငါ ဆက္သြားလုိက္ဦးမယ္
မဆုံးေသးတဲ့ ခရီးဆီကုိ . . .။

လွဘုန္း

(ဒီကဗ်ာဟာ ကြ်န္ေတာ့္ခ်စ္သူ ေမြးေန ့အတြက္ "လွဘုန္း" ဆိုတဲ့ညီေလးရဲ ့ လက္ေဆာင္ပါ။ ခ်စ္သူရွိရင္ ကဗ်ာၿဖစ္တယ္တဲ့။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ခ်စ္သူရရွိမွ ကဗ်ာေတြမထြက္လာေတာ့ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ခ်စ္သူကိုခ်စ္တဲ့စိတ္နဲ ကိုယ္တိုင္ကဗ်ာ ၿဖစ္သြားၿပီထင္တယ္ဗ်ာ..)

Saturday, August 11, 2007

စုန္းကိုက္ခံရတဲ႕သစ္သီး (တာရာမင္းေ၀)

ကၽြန္ေတာ္သည္ ဘာမွမရွိေသာအိုးတစ္လံုးျဖစ္ခ်င္ပါသည္။ အထဲမွာ ဘာမွမထည္႕ထားခ်င္ပါ။ထိုသို႕ျဖင္႕ အမ်ားႀကီးရွိေနခ်င္ပါေတာ႕သည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ေရလို စီးခဲ႕ပါသည္။ အေကြ႕အေကာက္မ်ားစြာျဖတ္သန္းခဲ႕ပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း..........
ကၽြန္ေတာ္႕ေက်ာေပၚတြင္ အမွိုက္သရိုက္တခ်ိဳ႕ လည္း.... ပါလာနိုင္ပါသည္။

ခြက္လြတ္တစ္လံုး ကို ကၽြန္ေတာ္ ၾကည္႕သည္။အထဲမွာဘာမွ မရွိေသာေၾကာင္႕ သူခြက္လြတ္ ျဖစ္ေနသည္။
ထိုဘာမွမရွိေသာေနရာကပင္အသံုး၀င္လွသည္။ကၽြန္ေတာ္လည္း"ဘာမွမရွိေသာေနရာ"ျဖစ္သည္။
ဘယ္ခြက္ထဲသို႕၀င္ရမည္နည္း။

ကၽြန္ေတာ္ဘာကိုမွ ဆုပ္ကိုင္မထားပါ။လက္ေခ်ာင္းေတြ ဒီအတုိင္းရွိပါသည္။ လက္ေခ်ာင္းအခ်င္းခ်င္း လည္းဆုပ္
ကိုင္မထားပါ။ လက္ေခ်ာင္းေတြဒီအတုိင္းရွိေနပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ပညာရွင္ႀကီးမျဖစ္ ခ်င္ပါ။ အလြမ္းေတြထဲမွာ ပညာနွင္႕ ယွဥ္၍ျဖစ္ေပၚလာ ေသာ အလြမ္းသည္
အဆိုး၀ါးဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

ေျခဖ်ားေထာက္ ၿပီးကၽြန္ေတာ္ လမ္းေလ်ွာက္ဖူးပါ သည္။ သတိနွင္႕ ထိန္း ေလွ်ာက္ျခင္းျဖစ္၍ မလဲပါ။ သို႕ေသာ္
သတိထားရျခင္းက ပင္ပန္းပါသည္။ထိန္း ေလ်ွာက္ရျခင္း ေၾကာင္႕လည္း ေညာင္းပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ တိုးတိုးေလးေနခ်င္ပါသည္။ က်ယ္ေလာင္မွုကို မနွစ္သက္ပါ။ "တိိုးတိုး" ေလး "ေအာ္" တတ္ သူမ်ား
ကိုလည္းေတြ႕ဖူးပါသည္။သူတို႕ ကို လဲ မနွစ္သက္ပါ။

အခ်ိဳ႕လူမ်ား သည္ ႀကိဳးနွင္႕ခ်ည္ေနွာင္တတ္၏။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားက ႀကိဳးမပါဘဲ ခ်ည္ေနွာင္တတ္သည္။
ကၽြန္ေတာခံခဲ႕ရဖူးသည္။

လိုအပ္လ်ွင္ေတာ႕ တိုက္ပြဲ၀င္မည္။ သို႕ေသာ္ မလိုအပ္ေအာင္ႀကိဳးစားမည္။

ကၽြန္ေတာ္ သည္ ေက်ာက္စိမ္း လို တစ္ခၽြင္ခၽြင္ျမည္ သူမဟုတ္။ ေက်ာက္ခဲလို တစ္၀ွီး၀ွီး လွိမ္႕ ခ်င္သည္။
လမ္းဖယ္ေပးၾကေစလိုသည္။

ကၽြန္ေတာ္မက္ခဲ႕ဖူးေသာ အိမ္မက္ တို႕ မ်ားလွၿပီ။ လူငယ္တစ္ေယာက္အတြက္ လံုေလာက္ပါၿပီ။ ေတာ္ပါၿပီ။
ကၽြန္ေတာ္ေျပာ ေသာ္လည္း သူတို႕မၾကားၾက။ အိမ္မက္မ်ားစြာ လာျမဲလာသည္။

လိုခ်င္ေသာအခါ ေကာက္ယူရ၏။ မလိုခ်င္ေတာ႕ေသာအခါ ျပန္ လႊင္႕ပစ္ရ၏။ အစကတည္းက မယူခဲ႕လွ်င္
အေကာင္းသား။ ခုေတာ႕ "အား" နွစ္ခါကုန္ရသည္။

ကၽြန္ေတာ္႕ကို ဘယ္သူခ်ည္ေနွင္ခဲ႕ သည္ မသိ။ ဘယ္ တုန္းက ခ်ည္ေနွာင္ခဲ႕ သည္ မသိ။ ကၽြန္ေတာ္႕မွာ ျဖည္လိုက္ ရတာ။

ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ။ သို႕ေသာ္ ေအာင္ျမင္ ျခင္း သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း မဟုတ္။ ခြင္႕လႊတ္ ျခင္းကသာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း
ျဖစ္သည္။ အေဖာ္မပါလည္း တစ္ ေယာက္ထဲရပ္တည္မည္။ ခြင္႕လႊတ္ျခင္း ျဖင္႕ ၿငိမ္းခ်မ္းမည္။

သူေ႒းႀကီး လက္ ထဲမွျပား ေစ႕သည္လည္း သူေတာင္းစား လက္ထဲမွ ျပားေစ႕ နွင္ တန္ဖိုးညီသည္။

ဘ၀မွာ ေလေျပ ကိုခ်ည္း ေမွ်ာ္လင္႕စရာမလို ။ မုန္တိုင္းမွာလဲ ေအာက္ဆီဂ်င္ပါေလသည္။

နိုးနိုးၾကားၾကားေတာ႕ မအိပ္ခ်င္ပါ။ အိပ္မည္႕အိပ္ေပ်ာ္ေအာင္ပဲအိပ္ ပါ ေတာ႕မည္။

(တာရာမင္းေ၀)